MICHEL’S VAGTSERVICE - din sikkerhed for seriøs kvalitet Fast vagt og tryghed En fast vagt kan foretage Adgangskontrol. Videoovervågning. Til og frakobling af alarmer. Gå vagtrunder. Føre tilsyn med parkeringsområder. Kontrollere flugtveje og meget andet Tryghed med førstehjælp Daglig tilsyn med skiltning ved vejarbejde, logføring En fast vagt giver tryghed på arbejdspladsen. Vi kan tilbyde vagt på jobcenter ved udbetalings dage eller anden sagsbehandling der kan udvikle sig. Mange virksomheder, byggepladser, festivaler og markedspladser oplever gentagne gange tilbagevendende hærværk og indbrud. Fastvagtsordningen anvendes typisk af kunder, der har en virksomhed eller et projekt, der kræver ekstra bevågenhed og sikkerhed døgnet rundt. Fastvagts opgaver tilpasses den enkelte kundes specifikke behov men består typisk af overvågning af et afgrænset område, rundering samt adgangskontrol. Det giver ekstra tryghed på arbejdspladsen at have en vagt, som er fuldt uddannet inden for førstehjælp og alarmeringsprocedurer. Hunde vagt Hundevagt kan benyttes i forbindelse med   Runderingsvagter. Områdevagter. Servicevagter. Markedspladser. Koncerter. Alarmpatruljer m.m. Hundens udvidede sanser og bevægeapparat øger vagtens sandsynlighed for at opdage og udvise uvelkomne gæster. Hunden er trænet til at opspore og markere fremmedes tilstedeværelse.  Runderings vagt Michels vagtservice tilbyder fast tilbagevendende opsyn med virksomheden eller byggepladsen. Efter aftale med kunden, tilser vi det ønskede område/bygninger et bestemt antal gange i døgnet. Vagten holder alment opsyn med hele området og alle bygninger, kontrollerer området for uvedkommende gæster og at alarmen er tilsluttet korrekt. Vagten fører dagligt tilsynsrapport, hvor det fremgår, hvilke observationer han har gjort sig. Vi sørger naturligvis for at opsætte skilte, der tydeligt viser, at der er vagt på området. Skiltningen har i sig selv en præventiv virkning. Vagten løser flere forskellige opgaver:   Sikre at alle vinduer, døre, porte er korrekt lukket og aflåst. Kaffemaskiner, kopimaskiner, samt div. el. apparater er slukkede. Sikre at der ikke er tegn på indbrud eller hærværk. Sikre at der ikke opholder sig uvedkommende personer på området. Sikre at tilstedeværende har gyldigt adgang. Alarmtilkobling.      Butiksvagt - Giv kunder og medarbejder tryghed En butiksvagt skaber tryghed og sikkerhed hos kunder og medarbejdere. Den daglige tilstedeværelse - og vagtens kendskab til butikstyves adfærd - er i sig selv nok til at reducere uro, svind og tyveri ganske betragteligt. Vagten griber straks ind ved kritiske situationer. Det kan dreje sig om alt lige fra at pågribe, tilbageholde eller bortvise butikstyve til at tilkalde politiet eller give førstehjælp til nødstedte. En butiksvagt yder også service overfor dine kunder. Butiksvagten hjælper kunderne med deres spørgsmål og hjælper handicappede ind og ud af butikken. Butiksvagten kan også være behjælpelig nå dagens omsætning skal gøres op og afleveres i banken  Event vagt - Skab tryghed blandt gæster og deltagere.   Før eventen - En god og sikker event begynder med planlægningen. I samarbejde med dig, foretager   vi en risikovurdering efterfulgt af   planlægning og briefing af alle involverede parter. Under eventen - Vi kan løse alle de opgaver, du har aftalt med os. Det går lige fra visitation og   adgangskontrol til overvågning og VIP-beskyttelse. Efter eventen - Udgangskontrol af personale Udgangskontrol af personale Denne form for kontrol har en meget stor præventiv effekt og kan bidrage kraftigt til at nedbringe svind i butikker og store virksomheder. Denne kontrol foretages med meget omhu og der er meget fokus på ikke at krænke personalet eller særlige personlige effekter. Der kontrolleres om eventuelle medbragte varer der forefindes i butikker er ledsaget af en bon. Denne kontrol forudsætter at kunden har en klar personalepolitik omkring personale køb. Personale kontrol udføres af evt. civil vagt. I samarbejde med butiksledelsen aftaler vi hvornår der skal føres personale kontrol. I mange tilfælde vil udgangskontrol 1-2 dage ugentligt nedbringe svind væsentligt. Bryllupsvagt Hvor mange nygifte har ikke prøvet det?   Og det hører vel også til de mere uskyldige ting. Nogle gange går det desværre helt galt og den velmente joke gå hen og bliver til regulært hærværk. Er I usikre på visse venners opførsel og ønsker I at komme hjem til et normalt hjem er det en god ide med en bryllupsvagt. Vagten kan jo altid byde vennerne velkommen uden for jeres hjem, med evt. lidt koldt fra kassen. Men det største problem er dog stadig ”tyven" som læser avisen og ved hvornår ceremonien bliver afholdt og hvor længe festen vare ved.